Geschiedenis

GESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT

1899  De Engelse luitenant generaal Robert Baden-Powell schrijft ‘Aids to Scouting’, oftewel ‘Hulp bij verkennen’. Dit is  het begin van de verkennerij.

1907  Lord Baden-Powell gaat op kamp met een groepje van 21 jongens; het allereerste padvinderskamp.
1909 de eerste grote bijenkomst met 11.000 scouts in London. de voorloper van de wereldjamboree.
1910 Meisjes beginnen een eigen beweging. Scouting for girls.
1910  Padvinderij begint in Nederland.
1937 Het eerste hoogtepunt voor padvinderij in Nederland: de vijfde Wereld Jamboree wordt gehouden in Vogelenzang, dichtbij Bloemendaal. De scouts kwamen met 27.000 scouts en uit 54 landen.
1973 Scouting Nederland wordt opgericht. Scouting Nederland is een fusie tussen verschillende verenigingen voor het spel van verkennen, die hun identiteit eerder ontleenden aan één van de traditionele zuilen. Dit betekent dat katholieken, protestanten en andere gezindten, meisjes en jongens allemaal binnen één vereniging hetzelfde spel gaan spelen. Verkennerij en padvinderij heet voortaan Scouting.
1995  Voor de tweede keer wordt in Nederland de Wereld Jamboree georganiseerd. Dit keer waren er scouts uit 196 landen.
2010 Scouting bestaat in Nederland 100 jaar.
2020 100 jaar welpen in Nederland

GESCHIEDENIS BOS EN DUIN GROEP

In 2022 bestaat Scouting Bos en Duin 85 jaar.

De naam Bos en Duin is van 1974. Er vond toen de een fusie plaats tussen de
meisjesgroep Harlu en de meisjesgroep Caprera. De Harlugroep bestaat al sinds december 1937 en de Capreragroep is net na de oorlog in juli 1945 opgericht. De padvindstersgroepen zaten op verschillende lokaties in Bloemendaal. Ze zaten onder andere aan de Donkerelaan en in de kleedruimte bij het openluchttheater van Caprera. Met name deze laatste lokatie is niet handig omdat er in het theaterseizoen geen plek is voor de padvindsters. Beide scoutinggroepen willen een clubhuis bouwen aan de Bergweg, maar dit blijkt niet haalbaar. Na veel getouwtrek besluiten ze om samen een clubhuis te bouwen. In 1968 wordt er gestart met de bouw en al snel trekken beide groepen in het clubhuis. De Harlugroep gaat in het linkergedeelte van het clubhuis (Harlu) zitten en de Carpreragroep in het rechtergedeelte (Vinkenslag). Beide groepen hebben een eigen keuken en toiletten. Je kan dit nog steeds terugzien in ons clubhuis.

De Stichtingen die het clubhuis beheerden droegen de namen Harlu en Vinkenslag. Deze zijn nog steeds te vinden op de voorgevel van het clubhuis.
De stichting Vinkenslag is nog steeds de eigenaar en beheerder van het clubhuis. De grond rond ons clubhuis is van de gemeente, maar we hebben een landurig huurcontract.

Nadat in 1973 de verschillende padvinders organisaties in nederland worden samengevoegd in een nieuwe vereniging Scouting Nederland, komt er in 1974 een fusie waarmee de groep de naam Bos en Duin krijgt. De groep heeft dan 2 kabouterkringen ( zo noemden we welpen indertijd en 2 padvindstersvendels ( scouts) en 1 seniorengroep (sherpa’s). De Bos en Duingroep had op dat moment 200 leden. In de volgende jaren zijn er door gebrek aan leden of leiding de diverse groepen samengevoegd. In 1990 wordt er een bevergroep (voor meisjes van 5-7 jaar) opgericht, die helaas in 1995 moet stoppen ivm leiding terkort. De Rampestamperstam voor (oud)leiding wordt op 31 januari 1992 opgericht en deze actieve stam bestaat nog steeds.